V podjetju se izvaja projekt Optimizacija procesa poslovanja v Picerija LIMBO d.o.o.

Namen projekta: uvedba procesnih izboljšav v podjetju.

Cilj projekta: povečanje dodane vrednosti in izboljšanje konkurenčne prednosti podjetja na trgu.

Operacija je sofinancirana s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

www.eu-skladi.si