LIMBO HRM

Kadrovsko upravljanje – evidentiranje delovnih ur, koordinacija dopustov in drugih odsotnosti ter dokumentni sistem za zaposlene