Splošni pogoji poslovanja glede nakupa izdelkov na spletni platformi Pizzerije Limbo v.1.0.

Spodaj najdete vse informacije o pogojih uporabe za spletno mesto pizzerijalimbo.si. Ti pogoji uporabe veljajo tudi za spletno trgovino.

V povezavi z obiskano spletno platformo Pizzerije Limbo (https://pizzerijalimbo.si/) in glede nakupa izdelkov velja, da je ponudnik spletne platforme in prodajalec izdelkov družba:

Picerija Limbo, gostinstvo, d.o.o.
Trnovlje pri Celju, Cesta na Ljubečno 48
3000 Celje
Matična številka: 6714102000
Davčna številka: SI 31662650
Telefon: 03 427 02 60
Email: info@pizzerijalimbo.si

Picerija Limbo, gostinstvo, d.o.o. je od dne 29.10.2014 vpisana pri Okrožnem sodišču v Celju pod zaporedno številko vpisa SRG 2014/44733.

Opredelitev pojmov
 • Picerija Limbo, gostinstvo, d.o.o. (v nadaljevanju: družba): je razvijalka, lastnica in ponudnica spletne platforme Pizzerije Limbo (https://pizzerijalimbo.si/) s katero v razmerju do potrošnikov nastopa kot ponudnica pri spletni prodaji izdelkov.
 • Splošni pogoji poslovanja glede nakupa izdelkov na spletni platformi Pizzerije Limbo v.1.0. (v nadaljevanju: Splošni pogoji): te Splošni pogoji so trajno objavljeni na povezavi https://pizzerijalimbo.si/pogoji-poslovanja in predstavljajo določila pogodbe med družbo in uporabnikom spletne platforme Pizzerije Limbo (https://pizzerijalimbo.si/), ter urejajo pravno razmerje, ki nastane med kupcem in družbo kadar kupec kupi izdelke na zadevni spletni platformi. Te splošni pogoji urejajo tudi uporabo in dostop do vseh sorodnih domen in pod-domen, ki so s spletno platformo Pizzerije Limbo (https://pizzerijalimbo.si/), v kolikor to ni drugače zavedeno v drugih posamičnih pogojih uporabe.
 • Spletna platforma Pizzerija Limbo (https://pizzerijalimbo.si/) (v nadaljevanju: spletna platforma) zajema računalniški sistem s pripadajočo strojno in programsko opremo družbe in vse sorodne domene, pod-domene ter morebitne pripadajoče mobilne aplikacije družbe, ki so s spletno platformo povezane, ne glede na njihovo testno, preteklo, operacijsko ali jezikovno različico, in družbi omogočajo izvajanje storitve informacijske družbe, kar zajema prodaja izdelkov.
 • Obiskovalec spletne platforme (v nadaljevanju: obiskovalec): je oseba, ki je obiskala oziroma navigira po spletni platformi in njenih podstraneh.
 • Registrirani uporabnik: je obiskovalec, ki je z vnosom zahtevanih podatkov in s klikom na gumb »Registracija« oziroma oddal svoje soglasje k določilom teh Splošnih pogojev, ter skladno s poglavjem »Registracija uporabniškega računa« teh Splošnih pogojev registriral svoj uporabniški račun.
 • Uporabnik: obiskovalec oziroma registrirani uporabnik spletne platforme.
 • Kupec: je uporabnik, ki je na spletni platformi uspešno opravil spletno naročilo oziroma nakup in potrdil vnosno polje »Prebral/-a sem in strinjam se s pogoji poslovanja«.
 • Nakup: pomeni sklenitev pogodbe na daljavo za naročilo oziroma nakup izdelkov preko spletne platforme. Pogodba med kupcem in družbo je sklenjena glede izdelkov iz objavljene ponudbe spletne platforme (t.j. po ceni, v obsegu izbranih količin in skladno z navedenimi opisi izdelkov), ki se v času izvedbe nakupa nahajajo v kupčevi košarici. Izdelki so kupljeni v skladu s pogoji ter določili Splošnih pogojev, ki so objavljeni na spletni platformi in veljajo v času oddaje naročila.
Veljavnost teh Splošnih pogojev in jezik poslovanja

Te Splošni pogoji predstavljajo pogodbo med družbo in kupcem, ki jo kupec v zvezi z izbranimi izdelki z družbo sklene na podstrani »Plačilo« v trenutku, ko ob predhodni potrditvi vnosnega polja »Strinjam se z določili Splošnih pogojev poslovanja«, klikne na gumb »Plačaj zdaj«.

Kupce vljudno naprošamo, da si skrbno preberejo tu zajeta določila pred izvedbo vsakršnega nakupa na spletni platformi.

Kupca vselej zavezuje le zadnja različica teh Splošnih pogojev, ki je veljavna v trenutku nakupa in je bila kot taka vselej dostopna na povezavi https://pizzerijalimbo.si/pogoji-poslovanja. Že opravljeni nakupi se bodo vedno presojali v skladu s Splošnimi pogoji, ki so veljali v času posameznega nakupa.

V kolikor pride do konflikta med določili teh Splošnih pogojev in drugih morebitnih pravilnikov družbe, se uporabijo določila, ki so specialnejša glede na predmet urejanja.

V kolikor pristojno sodišče ali drug pristojni organ odloči, da je katera koli določba teh Splošnih pogojev nična ali kako drugače neizvršljiva, ostanejo preostala določila teh Splošnih pogojev v veljavi, v kolikor je to mogoče.

Nobeno določilo v teh Splošnih pogojih ne ustvarja odnosa zastopanja ali partnerstva med družbo in uporabnikom oziroma kupcem.

Vsebine spletne platforme so potrošnikom na voljo v slovenskem jeziku, v tem jeziku pa družba vrši tudi svoje poslovanje, pri čemer pogodbe z družbo ni mogoče skleniti v drugem jeziku.

Te Splošni pogoji ne urejajo varstva osebnih podatkov ter rabe piškotkov v zvezi s spletno platformo, ter ne ponujajo informacij po 13. členu Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR), pač pa je to področje opredeljeno v Splošnih informacijah o varstvu osebnih podatkov, ki so objavljene na povezavi: https://pizzerijalimbo.si/politika-zasebnosti/.

Spremembe teh Splošnih pogojev

Ob implementaciji dodatnih storitev in tehnologij, ob nastopu novih okoliščin in v vseh morebitnih drugih primerih, ki k temu botrujejo, si družba pridržuje pravico, da te Splošne pogoje spremeni. V kolikor bodo te Splošni pogoji spremenjeni, bo družba naredila vse kar je v njeni moči, da uporabnike oziroma kupce o tem obvesti preko običajnih elektronskih komunikacijskih kanalov (npr. elektronsko sporočilo, poslano na elektronski naslov uporabnika oziroma kupca), oziroma s pomočjo obvestila, ki bo objavljeno na spletni platformi.

Objava nadpisanega obvestila in dejstvo, da je kupec potrdil vnosno polje »Strinjam se z določili Splošnih pogojev poslovanja«, ter oddal novo naročilo po spremembi teh Splošnih pogojev, predstavljajo kupčevo soglasje k zadevni spremembi teh Splošnih pogojev.

V kolikor se kupec ne strinja s spremembo teh Splošnih pogojev je dolžan družbo o tem obvestiti najkasneje do oddaje novega naročila po spremenjenih Splošnih pogojih, pri čemer ima družba v takih primerih pravico, da zavrne poslovanje s takim kupcem oziroma odstopi od sklenjene pogodbe v odstopnem roku, ki je pred tem usklajen s kupcem.

Na podstrani https://pizzerijalimbo.si/politika-zasebnosti/ spletne platforme bodo sicer vedno objavljeni zgolj tisti Splošni pogoji, ki so takrat v veljavi.

V teh Splošnih pogojih zajete »Obvezne informacije, ki jih družba zagotovlja potrošnikom pred nakupom izdelkov na daljavo« tvorijo sestavni del pogodbe med družbo in kupcem, ki se lahko kot take naknadno (t.j. po opravljenem nakupu) spremenijo le z izrecnim soglasjem obeh pogodbenih strank.

Hramba in dostop do besedila teh Splošnih pogojev

Družba trajno hrani to (zadnjo) in pretekle različice teh Splošnih pogojev. Vsak kupec lahko kadarkoli od družbe zahteva, da mu ta posreduje tiste Splošne pogoje, ki so veljali ob njegovem nakupu. Le te mu družba posreduje brezplačno na trajnem nosilcu, zadevni Splošni pogoji pa predstavljajo veljavno pogodbo med kupcem in družbo.

V nadpisanem primeru se lahko kadarkoli obrnete na družbo tako, da v zvezi s tem pošljete:

– elektronsko sporočilo na naslov: info@pizzerijalimbo.si

– ali fizično zahtevo na naslov: Picerija Limbo, gostinstvo, d.o.o., Trnovlje pri Celju, Cesta na Ljubečno 48, 3000 Celje

Odgovornost za delovanje spletne platforme

Družba se trudi zagotavljati, da sta dostop oziroma uporaba spletne platforme preko običajnih komunikacijskih sredstev na voljo vsem uporabnikom v neprekinjeni, nemoteni in varni obliki, vendar to lahko ovirajo številni dejavniki, na katere družba ne mora vplivati.

Družba posledično uporabnikom spletne platforme ne odgovarja v zvezi z zadržanim delovanjem spletne platforme in morebitno nezmožnostjo dostopanja do pripadajočih vsebin in izdelkov, ki so ponujeni na spletni platformi, ter glede prenešenih podatkov, fotografij, video in avdio vsebin ter drugih objavljenih vsebin, na kar uporabnik pristane z uporabo spletne platforme.

Družba si v primeru večjih resnih izpadov delovanja spletne platforme pridržuje pravico do preklica vseh naročil, ki so bila izvedena v času delnega ali popolnega nedelovanja spletne platforme, pri čemer bo družba v takih primerih vselej obvestila vse uporabnike, ki so svoja naročila takrat veljavno oddali o tem, in se z njimi posamično dogovorila o morebitnem vračilu kupnine oziroma dostavi izdelkov.

Družba dostopanje do spletne platforme s strani uporabnikov omogoča z komunikacijskimi sredstvi in na brezplačni osnovi, pri čemer je uporaba in dostopanje do spletne platforme lahko povezana s stroški, ki so zunaj vpliva družbe (npr. strošek elektrike, plačilo internetnega priključka, plačilo prenosa mobilnih podatkov operaterju, ipd.).

Pristojno sodišče lahko družbi naloži ustavitev ali preprečitev kršitve, ki bi jo na spletni platformi izvajal uporabnik, oziroma odstranitev nezakonitih vsebin ali onemogočanje dostopa do njih zaradi odkrivanja in preprečevanja kaznivih dejanj, varstva zasebnosti, varovanja tajnih podatkov in poslovne tajnosti. Takšen predlog lahko sodišču v javnem interesu posredujejo tudi za nadzor pristojni upravni organi, skladno s področno zakonodajo, družba pa bo v vseh takih primerih in v kolikor to ne bo v neskladju z odredbo oziroma veljavnimi predpisi, o tem obvestila zadevnega uporabnika preko elektronske pošte.

Varnost uporabljenih tehničnih in komunikacijskih sredstev, omrežja, uporabljenega elektronskega predala, oziroma naslova, gesel in uporabniškega računa, je odgovornost posameznega uporabnika oziroma kupca.

Alergeni, opisi izdelkov in fotografije

Informacije o izdelku, slike izdelka ter druge informacije glede izdelkov družba nudi obiskovalcem ob največji možni meri skrbnosti in ažurnosti, pri čemer lahko obstajajo pomanjkljivosti glede njihove natančnosti. Pri vnosu podatkov o izdelkih v spletno platformo vselej namreč obstaja možnost tipkarskih in drugih napak glede navedenih informacij. Vsi obvezni in predpisani podatki so vselej navedeni ob izdelku oziroma njegovi etiketi ali embalaži.

Oznake, ki predstavljajo alergene, so navedene ob opisu vsakega zadevnega izdelka. Tabela alergenov se nahaja na povezavi https://pizzerijalimbo.si/wp-content/uploads/2021/03/SEZNAM-ALERGENOV-LIMBO-MENI.pdf.

Vse fotografije izdelkov so zgolj simbolične in ne odražajo oziroma zagotavljajo lastnosti dejanskega izdelka. O razhajanju objavljenih podatkov in dejanskih lastnosti izdelka lahko družbo obvestite na naslovu info@pizzerijalimbo.si ter odstopite od pogodbe v skladu s poglavjem »Odstop od pogodbe« oziroma »Uveljavljanje stvarnih napak in pritožb« teh Splošnih pogojev.

Registracija uporabniškega računa in odgovornost registriranega uporabnika

Na spletni platformi je mogoče nakup opraviti kot obiskovalec oziroma registriran uporabnik. Obiskovalec lahko registrira nov uporabniški račun tako, da na podstrani »Moj račun« vnese svoje ime, priimek, elektronski naslov, fizični naslov za dostavo, telefon za dostavo in geslo za dostopanje do računa, ter klikne na gumb »Registracija«.

V kolikor bi uporabnik želel svoje podatke kasneje spremeniti, lahko to stori tako, da družbo v zvezi s tem kontaktira preko elektronskega naslova info@pizzerijalimbo.si.

Uporabnik družbi jamči, da so vsi podatki, ki jih posreduje v zvezi z registracijo svojega uporabniškega računa točni, resnični in pravilni, ter da spletne platforme ne bo uporabljal v nasprotju s temi Splošnimi pogoji. Družba ne odgovarja v zvezi z zlorabami osebnih podatkov, v kolikor so te izključna posledica napake oziroma varnostne pomanjkljivosti na strani uporabnika.

Če obiskovalec ob registraciji uporabniškega računa družbi posreduje netočne, neresnične in nepravilne podatke, ali če družba utemeljeno domneva, da so podatki netočni, neresnični, nepravilni, ima družba pravico ukiniti vse registrirane uporabniške račune takega obiskovalca.

Vsak uporabnik je izključno odgovoren za vse aktivnosti na in v zvezi s svojim uporabniškim računom in je dolžan varovati svoje uporabniško ime in geslo pred neupravičeno uporabo. V primeru neupravičene uporabe uporabniškega računa in/ali gesla, oziroma ob sumu, da je nekdo z njegovim uporabniškim računom izvršil kaznivo dejanje, oziroma kako drugače povzročil škodo, je registrirani uporabnik dolžan nemudoma obvestiti družbo preko elektronskega naslova info@pizzerijalimbo.si.

Pristojno sodišče lahko družbi naloži ustavitev ali preprečitev kršitve, ki bi jo na spletni platformi izvajal uporabnik, oziroma odstranitev nezakonitih vsebin ali onemogočanje dostopa do njih zaradi odkrivanja in preprečevanja kaznivih dejanj, varstva zasebnosti, varovanja tajnih podatkov in poslovne tajnosti. Takšen predlog lahko sodišču v javnem interesu posredujejo tudi za nadzor pristojni upravni organi, skladno s področno zakonodajo, družba pa bo v vseh takih primerih in v kolikor to ne bo v neskladju z odredbo oziroma veljavnimi predpisi, o tem obvestila zadevnega uporabnika preko elektronske pošte.

Uporaba spletne platforme s strani oseb mlajših od 16 let in oseb z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo

Obiskovalec ob obisku, navigaciji ter izvedbi nakupa na spletni platformi družbi vselej jamči, da je star najmanj 18 let ter da premore ustrezno poslovno sposobnost za sklenitev pogodbe.

Družba ne sprejema naročil oseb, ki so mlajše od 16 let oziroma oseb z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo. Vse take osebe morajo pred navigacijo po spletni platformi, potrditvijo namestitve piškotkov, izvedbo nakupa oziroma drugo interakcijo, nemudoma zapustiti spletno platformo.

Postopek izvedbe nakupa na spletni platformi je bil ustvarjena ob upoštevanju načela minimizacije osebnih podatkov. Družba posledično ne zbira niti letnic rojstva uporabnikov, niti podatka o tem, ali ima uporabnik oziroma kupec polno poslovno sposobnost za izvedbo nakupa na spletni platformi.

Družba posledično zavestno ne ponuja izdelkov iz ponudbe spletne platforme mladoletnim osebam oziroma osebam z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo, in zavestno ne obdeluje nobenih osebnih podatkov povezanih z njimi, ter ne ponuja prostega dostopa do izdelkov, ki bi lahko bili škodljivi za otroke.

V kolikor bo družba sama naknadno ugotovila, da obdeluje osebne podatke mladoletne osebe oziroma osebe z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo brez privolitve starša ali skrbnika, bo naredila vse, kar je potrebno, da se vsi posredovani osebni podatki takih oseb izbrišejo, morebitne sklenjene pogodbe pa razdrejo.

Če starši ali skrbniki mladoletne osebe oziroma osebe z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo ugotovijo, da njihov otrok oziroma varovanec uporablja spletno platformo, oziroma ugotovijo, da je takšna oseba z družbo kljub zgoraj navedeni prepovedi uporabe opravila nakup, lahko to sporočijo družbi na naslovu info@pizzerijalimbo.si, družba pa bo odstopila od sklenjene pogodbe in izbrisala vse osebne podatke take osebe. V takih primerih se smiselno uporablja poglavje »Odstop od pogodbe s strani družbe« oziroma poglavje »Odstop od pogodbe« teh Splošnih pogojev.

Družba ne bo zavestno komunicirala oziroma oglaševala posameznikom, glede katerih ji je bilo sporočeno, oziroma je družba sama ugotovila, da so mlajši od 16 let, oziroma, da imajo omejeno ali odvzeto poslovno sposobnost.

Potek nakupa na spletni platformi (tehnični postopki za sklenitev pogodbe)

Uporabnik nakup na spletni platformi izvede tako da, z uporabo komunikacijskega sredstva izvrši spodaj opisane korake:

 • navigacija do spletne platforme preko brskalnika, ki ga uporabnik odpre na lastni napravi;
 • iskanje in ogled izdelkov v ponudbi spletne platforme s klikom na simbolične slike izdelkov oziroma navigacijo na zavihek »Spletno naročilo« zgornjega desnega kota platforme;
 • ogled posameznega izdelka s klikom na simbolično sliko izdelka oziroma s klikom na gumb »Izberi«,
 • pred zaključkom nakupa se na naslednjem pojavnem oknu vrši pregled izdelka pred naročilom. Na tem mestu je mogoče tudi povečati količino izdelka (s klikom na »+« oziroma »-»), dodati različne dodatke k izdelku, izbrati velikost izdelka ter dodati komentar (npr. glede durgih zahtev v zvezi z izdelkom),
 • za izvršitev zaključka nakupa mora uporabnik konfiguriran izdelek dodati v košarico s klikom »Dodaj v košarico«,
 • s klikom na simbol košarice oziroma gumba »Poglej košarico« v desnem zgornjem kotu lahko uporabnik pregleda vsebino košarice, ceno naročila, dostave in znesek DDV-ja, poveča ali zmanjša količino dodanih izdelkov ter vnese kodo kupona,
 • s klikom na gumb »Nadaljuj na blagajno« ter vnosom zahtevanih podatkov za izvedbo naročila (ime, priimek, elektronski naslov za dostavo, poštno številko in kraj, državo oziroma regijo, ter telefonsko številko za obveščanje v zvezi z naročilom), izbiro dostavne in plačilne metode (VISA / AMERICAN EXPRESS / MASTERCARD), ter ob potrditvi gumba ob napisu »Prebral/-a sem in strinjam se s pogoji poslovanja« in klikom na gumb »Kupite sedaj«, je naročilo oddano;
 • naročilo je prav tako lahko oddano korak pred tem, torej v kolikor je uporabnik v košarici kliknil na gumb »Kupi zdaj« in preveril ter potrdil prikazane podatke,
 • s klikom na gumb »Kupi sedaj« oziroma »Kupi zdaj« in ob uspešni oddaji naročila – t.j. prejemu potrditve naročila na vneseni elektronski naslov, je pogodba med kupcem in družbo glede nakupa izbranih izdelkov sklenjena,
 • v nadpisani potrditvi naročila je vsebovan povzetek celotnega naročila skupaj s številko naročila, statusom naročila, navedbo naročenih izdelkov, njihovih količin in cen ter skupna cena vseh izdelkov, ki v zvezi z nakupom bremeni kupca in vključuje vse stroške dostave, davke ter morebitne druge dajatve,
 • ob potrditvi naročila lahko družba kupca po elektronski pošti obvesti tudi o predvidenem roku dobave, v kolikor se ta razlikuje od tistega, ki je bil objavljen na spletni platformi v času kupčevega nakupa, pri čemer lahko, kadar se ta dva roka razlikujeta, kupec v tem primeru odstopi od pogodbe (naročila) brez kakršnih koli posledic, družba pa mu povrne izvedeno plačilo (glej poglavje »Odstop od pogodbe« teh Splošnih pogojev).
Odstop od pogodbe s strani družbe

Družba si pridržuje pravico, da z utemeljenim razlogom vselej odstopi od sklenjene pogodbe kljub prejemu in potrditvi naročila, kadar:

 • kljub trajnem prizadevanju družbe, da ponujene količine v objavljeni ponudbi izdelkov na spletni platformi predstavljajo njihovo realno zalogo, naročeni izdelki iz potrjenega naročila niso več na voljo;
 • je pri opisu oziroma ceni izdelka zaznana očitna napaka oziroma bistvena zmota;
 • je kupec družbi zavestno posredoval napačne ali neresnične podatke, zlasti z namenom obhoda morebitne starostne omejitve glede nakupa izdelkov oziroma uporabe spletne platforme ali z drugim namenom, ki je očitno zavajujoč;
 • je bilo plačilo zavrnjeno oziroma ga ni mogoče izvesti, na kar družbo opozori zadevna ponudnica plačilnih storitev oziroma plačilne metode;
 • družba s strani pristojnega javnega organa ali ponudnice plačilnih storitev oziroma plačilne metode prejme obvestilo o zlorabi bančne kartice, ali o kakršni koli drugi zlorabi oziroma obstoju kaznivega dejanja, ki narekuje razveljavitev pogodbe oziroma plačila;
 • je iz preteklih razmerij med družbo in kupcem mogoče sklepati, da bo kupec zlorabil pravico do vračila izdelkov, ki mu kot potrošniku pripada po Zakonu o varstvu potrošnikov;

pri čemer se bodo v zvezi s tem smiselno uporabljala določila »Vračilo plačil kupcu v primeru odstopa od pogodbe« teh Splošnih pogojev poslovanja.

Tehnična sredstva, ki omogočajo prepoznavanje in popravljanje napak pred oddajo naročila

Pred oddajo naročila je uporabniku prek grafičnega uporabniškega vmesnika omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav:

 • vidi in pregleda, katere izdelke je izbral in dodal v nakupovalno košarico;
 • vidi in pregleda opis izdelka, njegovo ceno, ter skupno ceno celotne izbrane količine izdelkov;
 • spreminja izbrano količino posameznega izdelka in izračuna novo ceno tako spremenjene količine (klik na puščico oziroma vnos nove količine v vnosno polje);
 • odstranjuje izbrane izdelke, ki jih ne želi kupiti (klik na gumb »X«) in s tem avtomatično zmanjša celotni znesek naročila.

Pred potrditvijo naročila je uporabniku prek grafičnega uporabniškega vmesnika omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav;

 • spreminja izbrano količino izbranega izdelka;
 • spreminja vnesene podatke (npr. za dostavo izdelkov, za plačilo, ipd.)
 • spreminja izbrani način plačila ter;
 • pregleduje in potrjuje posamezne spremembe naročila;
 • pri čemer ima pri vsakem od korakov kupec možnost, da se vrne korak nazaj (npr. klik na gumb »Nazaj« v brskalniku).
Cene izdelkov

Vse navedene cene izdelkov veljajo v trenutku oddaje naročila in veljajo do sprejema novega cenika oziroma posamične posodobitve cen izdelkov, ki so v ponudbi izdelkov spletne platforme. Ponudba izdelkov velja dokler so izdelki prodajnega programa na zalogi oziroma v ponudbi.
Vse cene v spletni platformi so prodajne cene izdelkov in so kot take navedene v evrih ter vsebujejo DDV. Cene izdelkov veljajo do odprodaje zalog.
Cene v spletni platformi so prodajne cene izdelkov, ki ne vsebujejo stroškov dostave, le ti se namreč prikažejo in upoštevajo, ko uporabnik izbere metodo dostave ob zaključku nakupa, pri čemer se ob izbiri posamezne metode pripadajoča cena dostave prišteje k končni ceni nakupa, kot je to natančneje opredeljeno v poglavju »Dostava« teh Splošnih pogojev.
V primeru popustov in drugih promocij, ki vplivajo na končno ceno posamičnega izdelka, bodo te vselej objavljene na način, ki bo uporabniku nudil razlikovanje med ceno pred in po znižanju, z izjemo morebitnih promocijskih kod oziroma kod za popuste, ki se vselej obračunajo pri njihovem vnosu na zadevnem koraku zaključka nakupa.
Cena za enoto pri posamičnem izdelku ni označena, v kolikor gre za ceno na enoto, ki je enaka objavljeni prodajni ceni izdelka oziroma kadar to tudi sicer ne bi pripomoglo k primerjavi cen, oziroma kadar se v isti embalaži prodajajo različni izdelki, kar vse izhaja iz same narave ali namena izdelkov.

Načini plačila

Nakupe na spletni platformi je mogoče opraviti na sledeče načine:

 • plačilo z bančno kartico Mastercard, Visa ali American Express.

Po prejemu plačila na podlagi nadpisanih plačilnih metod, bo družba naročilo predala partnerjem za dostavo v najkrajšem možnem času, kot je to navedeno v poglavju »Dostava« teh Splošnih pogojev.

Posredovanje računa

Družba ob dostavi naročenih izdelkov kupcu v paketu z naročilom pošlje tudi natisnjen račun. Na računu je navedena razčlenjena cena in skupaj z DDV-jem in vsemi morebitnimi drugimi stroški, ki so povezani z nakupom.

Kupec je dolžan preveriti pravilnost oddanih podatkov pred oddajo naročila. Družba ne upošteva kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov.

Dostava

Družba dostavo izvaja sama. Družba izdelke dostavlja na območju Republike Slovenije.

Osebni prevzem je prav tako mogoče izvesti od ponedeljka do sobote med 10:00 in 22:00 in ob nedeljah in praznikih med 12:00 in 21:00 v Picerija Limbo, gostinstvo, d.o.o., Trnovlje pri Celju, Cesta na Ljubečno 48, 3000 Celje, pri čemer je potrebno osebni prevzem uskladiti z družbo pred izvedbo naročila na številki 03 427 02 60.

Predvideni rok dostave

Ure, ko družba vrši dostavo, so praviloma med 10:00 in 21:00 (od ponedeljka do sobote) oziroma med 12:00 in 20:00 (ob nedeljah in praznikih).

Predviden čas dostave je zgolj informativne narave in običajno traja 1 uro.

Družba si posledično pridržuje pravico, da predvideni rok dostave podaljšati za 1 uro in ne odgovarja za škodo, ki bi kupcu oziroma tretji osebi morda nastala, ker bil navedeni čas dostave prekoračen zaradi nastopa okoliščin, ki ležijo izven vpliva družba (npr. promet, naravne nesreče).

Cena dostave

Cena dostave znaša 1,50 EUR in je navedena ob zaključnem koraku naročila. Za naročila nad 30 EUR je dostava brezplačna.

V primeru osebnega prevzema cena dostave kupca ne bremeni.

Popusti, promocijske kode, kode za popust in boni

Promocijske kode, kode za popust in bone je mogoče koristiti tako, da kupec kodo vpiše v ustrezno polje pri zadevnem koraku nakupa, kot je to podrobneje opisano v poglavju »Potek nakupa na spletni platformi (tehnični postopki za sklenitev pogodbe)«.
Popusti in druge ugodnosti, ki vplivajo na ceno izdelkov, kakor tudi popusti na izdelke, ki so posebej označeni, kot je to navedeno v poglavju »Posebne oznake izdelkov«, se med seboj ne seštevajo.
Promocijske kode, kode za popust in boni se seštevajo s popustom posameznega izdelka, vendar je na vsak izdelek mogoče aplicirati le eno tako kodo ozirom bon.
Promocijskih kod, kod za popuste in bonov ni mogoče menjati za gotovino ali drugo obliko ugodnosti pri družbi.

Posebne oznake izdelkov:
 • z oznako “Novo” je označen izdelek, ki pred umestitvijo med ponujene izdelke spletne platforme, še ni bil na voljo za nakup. Tako oznako bo izdelek imel minimalno 14 dni in maksimalno 2 meseca.
 • z oznako “Popust” oziroma »Akcija« se označi izdelek, ki ima ceno znižano v znatni meri, glede na ceno, ki jo je imel pred prejemom te oznake. Odstotek znižanja je naveden ob izdelku (t.j. prečrtana akcijska cena ob siceršnji redni ceni). Izdelki, ki so v akciji, so vselej na voljo tudi na razdelku spletne platforme »Izdelki v akciji«.
 • z oznako “Trenutno ni na zalogi” oziroma »Trenutno ni dobavljiv« je lahko označen izdelek, ki ga spletna platforma trenutno nima na zalogi in ga ne bo mogla pridobiti od dobavitelja v času, ki je sicer predviden za dostavo zadevnega izdelka. V posameznih primerih se lahko zgodi, da zaradi odprodaje izdelkov po akcijskih cenah le-ti niso več na zalogi in tako na voljo za naročilo, pri čemer bomo v najkrajšem času takim izdelkom umaknili oznako »Popust« oziroma »Akcija« ter pripisali oznako »Trenutno ni na zalogi«.
Odstop od pogodbe

Kdaj odstop od pogodbe ni mogoč?
Skladno s 43. č členom Zakona o varstvu potrošnikov, kupec med drugim nima pravice do odstopa od pogodbe pri pogodbah o dobavi blaga, ki:

 • je hitro pokvarljivo ali mu hitro preteče rok uporabe.

Ker je spletna platforma v prvi vrsti namenjena spletnemu naročilu in dostavi pic ter drugih jedi glavnina prodanih izdelkov spada pod zgoraj naveden tip blaga, pri katerem žal ni mogoče odstopiti od sklenjene pogodbe o dobavi blaga na daljavo.

Zato vse kupce vljudno naprošamo, da pri uporabi konfiguratorja oziroma oddaji naročila dodatno preverijo druge specifikacije izdelka, saj vračilo izdelkov v teh primerih ni mogoče.

Odstop prav tako ni mogoč pri drugih tipih izdelkov oziroma pogodb, ki so prav tako opredeljene v 43. č členu Zakona o varstvu potrošnikov.

Kdaj je odstop od pogodbe vseeno mogoč in kako ga izvesti?
Ne glede na nadpisano, je v vseh drugih primerih izdelkov, ki jih kupite preko spletne platforme odstop od pogodbe vselej mogoč v skladu z določili teh Splošnih pogojev oziroma Zakona o varstvu potrošnikov.
Vsak kupec (navedeno velja izključno za fizične osebe), ki pridobi izdelek za namene izven svoje pridobitne dejavnosti, ima pravico, da v 14 dneh od prevzema izdelkov družbi sporoči, da odstopa od pogodbe (naročila), ne da bi mu bilo treba navesti razlog.
Navedeni 14 dnevni rok začne teči z dnem, ko kupec pridobi pravico posesti nad blagom (npr. prevzame paket od dostavljavca, v njegovem imenu prevzame paket pooblaščena oseba, ipd.).
Svojo željo po odstopu od pogodbe lahko kupec v nadpisanem roku družbi sporoči tako, da pošlje izpolnjeni obrazec, ki ga predvideva Zakon o varstvu potrošnikov in je kupcu dostopen na tej povezavi, oziroma tako, da pošlje nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe in za katero naročilo oziroma izdelke gre, na:

 • elektronski naslov družbe:
  info@pizzerijalimbo.si
 • fizični naslov družbe: Picerija Limbo, gostinstvo, d.o.o., Trnovlje pri Celju, Cesta na Ljubečno 48, 3000 Celje

Šteje se, da je bilo obvestilo o odstopu oddano pravočasno, v kolikor ga je kupec poslal družbi v 14 dnevnem roku iz prvega oziroma drugega odstavka tega poglavja. Skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov je dokazno breme glede uveljavljanja pravice do odstopa od pogodbe na kupcu.

Vrnitev prejetih izdelkov družbi v zgoraj navedenem roku za odstop se prav tako šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe (posebno sporočilo oziroma obrazec v tem primeru nista potrebna).
V primeru odstopa od pogodbe mora kupec vselej vrniti prejete izdelke. Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe je posledično strošek vračila izdelkov, ki se v primeru pošiljanja obračunava po ceniku službe za dostavo, ki jo izbere kupec.

Vračilo izdelkov v primeru odstopa od pogodbe

V primeru odstopa od pogodbe mora kupec vselej vrniti prejete izdelke.

Izdelke je potrebno vrniti družbi najkasneje v roku 14 dni od dneva, ko je potrošnik družbi poslal sporočilo v zvezi z njegovim odstopom od pogodbe.

To kupec stori tako, da izdelke pošlje:

 • po pošti na fizični naslov družbe:
  Picerija Limbo, gostinstvo, d.o.o., Trnovlje pri Celju, Cesta na Ljubečno 48, 3000 Celje

Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe je posledično strošek vračila izdelkov, ki se v primeru pošiljanja obračunava po ceniku službe za dostavo, ki jo izbere kupec.

Stroški vračila blaga, ki ga zaradi njegove narave ni mogoče vrniti po pošti bremenijo družbo.

Kupec mora izdelek vrniti družbi v nepoškodovanem stanju in v nespremenjeni količini, razen če je izdelek uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec.

Družba ne bo upoštevala vračil izdelkov, katerih varnostni pečat je bil odprt, izdelek pa sodi v kategorijo zapečatenih izdelkov, ki niso primerni za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov (npr. odprta hrana in pijača, ipd.), ter izdelkov, ki so hitro pokvarljivi (npr. neodprta hrana in pijača, ki je hitro pokvarljiva).

Kupec izdelkov ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe. Kupec sme opraviti ogled in preizkus izdelkov v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja izdelka. Kupec odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja izdelka.

Vračilo plačil kupcu v primeru odstopa od pogodbe

V kolikor se družba strinja s tem, da je kupec upravičen do odstopa od pogodbe, bo vračilo opravljenih vplačil vključno s stroški dostave, razen dodatnih stroškov dostave v primerih, ko je kupec izbral obliko dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave (npr. hitre dostave), izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe iz poglavja »Odstop od pogodbe« teh Splošnih pogojev.
V primerih, ko se družba ne bo strinjala s tem, da je kupčev odstop od pogodbe upravičen, bo o tem obvestila kupca v 5 dneh od prejema obvestila o odstopu od pogodbe, kupec pa ima pravico, da sproži postopek s pritožbo, kot je to navedeno v poglavju »Uveljavljane stvarnih napak in pritožb« teh Splošnih pogojev.
Družba vrne prejeta plačila kupcu z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je ta uporabil pri nakupu na spletni platformi (običajno s plačilom na transakcijski račun kupca), razen če je kupec izrecno zahteval uporabo drugačnega plačilnega sredstva in če kupec zaradi tega ne nosi nobenih dodatnih stroškov.
Pri odstopu od pogodbe, kjer je bil koriščen bon, koda za popust ali promocijska koda, se ta promocijska sredstva upoštevajo tako, kot da je bil na naročenem izdelku veljaven popust v višini promocijskega sredstva, uporabljena promocijska sredstva pa se kupcu ne vrnejo. Kupcu se vselej vrne le dejansko vplačani znesek nakupa. Darilni bon se pri odstopu od pogodbe upošteva kot plačilno sredstvo in se vrne uporabniku v obliki novega darilnega bona, vplačani znesek pa se nakaže oziroma drugače vrne kupcu.

Če se kupec odloči za odstop od pogodbe pri izdelkih, ki tvorijo komplet, lahko za celoten komplet zahteva zamenjavo za enak komplet ali vračilo kupnine. Kupec lahko zamenja izdelek iz kompleta, v primeru stvarne napake ali poškodbe izdelka, vendar zanj ne more zahtevati vračila kupnine (pač pa se vračilo vrši samo v kontekstu celotnega kompleta). V primeru uveljavljanja garancije izdelka iz kompleta velja garancijski rok proizvajalca.
V izjemnih primerih, lahko družba kupcu ponudi tudi odkup izdelka z ustrezno odškodnino, ki jo družba z zapisnikom določi ob vračilu. Odkup z znižano vrednostjo se upošteva ob potrditvi kupca po elektronski pošti. Kupec omenjeno odkupnino koristi izključno ob naročilu drugega izdelka enake ali višje vrednosti (dobropis) iz ponudbe izdelkov na spletni platformi družbe.
Pravico do vračila kupnine v primeru uveljavljanja garancije in stvarnih napak natančneje urejajo določila veljavnega Zakona o varstvu potrošnikov.

Stvarne napake na izdelku

Izdelek ima stvarno napako, če nima:

 • lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo;
 • lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero ga kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
 • lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
 • če je prodajalec kupcu izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom.

Stvarno napako na kupljenem izdelku lahko kupec uveljavlja pri nakupu katerega koli izdelka spletne platforme, če denimo izdelek ne deluje, če nima lastnosti, ki bi jih moral imeti, ali če kako drugače ni skladen s ponudbo, ki je bila v zvezi z njim objavljena na spletni platformi.

Ko kupec uveljavlja stvarno napako na izdelku lahko sam izbira med štirimi pravicami, ki jih določa Zakon o varstvu potrošnikov, pri čemer lahko zahteva:

 • odpravo napake,
 • zamenjavo izdelka z novim brezhibnim izdelkom,
 • vrnitev dela plačanega zneska v sorazmerju z napako,
 • vračilo plačanega zneska.

Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti družbo v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.

Družba ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.

Če je predmet pogodbe med družbo in kupcem rabljena stvar, družba ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mine leto dni, odkar je bila stvar izročena.

Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.

Uveljavljanje stvarnih napak in pritožb

Kupec lahko uveljavljanje stvarne napake v zvezi z izdelkom pri družbi tako, da ji:

 • elektronski naslov družbe: info@pizzerijalimbo.si
 • fizični naslov družbe: Picerija Limbo, gostinstvo, d.o.o., Trnovlje pri Celju, Cesta na Ljubečno 48, 3000 Celje

pošlje sporočilo, v katerem navede katere izdelke je kupil od družbe in kdaj, ter kakšno stvarno napako je zaznal, pri čemer je priporočljivo, da v sporočilo umestiti tudi račun, ki mu ga je družba izdala v zvezi z nakupom zadevnega izdelka oziroma druga dokazila, ki dokazujejo, da je izdelek kupil pri družbi (npr. elektronsko sporočilo, ki vsebuje potrditev naročila). Priporočeno je, da se v sporočilo vključi tudi slikovno gradivo, video posnetek, ali drugo gradivo, ki pojasnjuje očitano stvarno napako. Po potrebi vas bomo zaprosili za možnost, da izdelek s stvarno napako pregledamo (npr. bomo na lastne stroške organizirali pošiljanje oziroma prevzem izdelka v pregled).

Obvestilo o obstoju stvarne napake lahko kupec sporoči družbi tudi osebno, pri čemer mu bo družba v takem primeru izdala potrdilo o tem.

Ko družba prejme kupčevo sporočilo o uveljavljanju obstoja stvarne napake (reklamacijo) in v kolikor se družba z obstojem stvarne napake strinja, bo družba predlaganemu zahtevku kupca (odprava napake, menjava izdelka, vrnitev sorazmernega dela kupnine, vračilo plačanega zneska) ugodila najkasneje v osmih dneh po prejemu zahteve po uveljavitvi stvarne napake (reklamacije), pri čemer bo družba v morebitnih primerih, ko bi uveljavljeni zahtevek kupca terjal dlje časa za izvršitev (npr. dlje časa za izvedbo popravila), kupca znotraj opisanega osem dnevnega roka o tem opozorila, ter se z njim uskladila glede nadaljnjega postopanja.

Tudi če se z zatrjevanim obstojem stvarne napake družba ne bo strinjala, bo družba kupcu prav tako odgovorila v roku osmih dni.

Če v navedenem roku kupec ne dobi odgovora družbe v zvezi s tem, lahko poda prijavo na Tržni inšpektorat Republike Slovenije, Dunajska cesta 160 1000 Ljubljana, T: 01 280 87 00 , elektronski naslov: gp.tirs@gov.si.

Družba ima vzpostavljen tudi sistem za obravnavanje drugih pritožb z zvezi z izdelki oziroma nakupom na spletni platformi. Glede morebitne pritožbe se lahko uporabnik oziroma kupec obrne na družbo prek:

 • elektronskega naslova družbe: info@pizzerijalimbo.si

Družba bo v petih delovnih dneh potrdila, da je prejela pritožbo in v nadaljnjih osmih dneh obvestila uporabnika oziroma kupca o poteku postopka s pritožbo. Družba si bo prizadevala po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med družbo in uporabnikom oziroma kupcem izključno krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Za te Splošne pogoje in za vse spore med družbo in uporabnikom oziroma kupcem velja in se uporablja slovensko materialno in procesno pravo.
Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Splošnimi pogoji, se smiselno uporabljajo veljavna določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Skladno s predpisi družba ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga kupec lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov glede izdelkov, ki jih je kupil na spletni platformi.

Družba nudi spletno platformo na območju Republike Slovenije, torej znotraj Evropskega gospodarskega prostora, ter posledično na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na tej povezavi:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

Obvezne informacije, ki jih družba zagotavlja uporabnikom kot ponudnica storitve informacijske družbe

Družba zagotavlja lahek, neposreden in enostaven dostop do podatkov o svojem podjetju in sedežu, o veljavnem elektronskem naslovu za hitro in učinkovito komuniciranje, ter svojo matično oziroma davčno številko, podatek o vpisu v register z navedbo registra in številke vpisa in dejstvo, da je družba zavezana k plačilu davka na dodano vrednost, na dnu spletne platforme oziroma na začetku teh Splošnih pogojev. Družba na dan začetka veljavnosti teh Splošnih pogojev ne potrebuje posebnih dovoljenj za opravljanje svoje dejavnosti in ne izvaja reguliranega poklica ter ni članica tovrstnih zbornic.

Obvezne informacije, ki jih družba zagotavlja potrošnikom pred nakupom izdelkov na daljavo:
 • glavnih značilnosti blaga ali storitev v obsegu, ki ustreza nosilcu podatkov in blagu ali storitvam (vključno z morebitnimi poprodajnimi storitvami): so vselej pisno in grafično prikazane ob opisu vsakega zadevnega izdelka, ki si ga uporabnik ogleduje z navigacijo po spletni platformi, pri čemer velja, da so vse slike izdelkov simbolične,
 • podatkov o firmi, sedežu družbe in telefonska številko družbe, kadar je ta na voljo: so navedene na začetku teh Splošnih pogojev oziroma na dnu spletne platforme,
 • podatkov o končni ceni blaga ali storitve, vključno z davki, ali način izračuna cene, če je zaradi narave blaga ali storitve ni mogoče izračunati vnaprej: so navedene ob posameznem opisu zadevnega izdelka ter na strani »Plačilo«, do katere uporabnik dostopa s klikom na gumb »Prikaži košarico«, pri čemer je način izračuna cene oziroma veljavnost teh podatkov natančneje opredeljena v poglavju »Cene izdelkov« teh Splošnih pogojev,
 • morebitnih dodatnih stroških prevoza, dostave ali pošiljanja ali opozorilo, da taki stroški lahko nastanejo, če jih ni mogoče vnaprej izračunati: so navedene na podstrani »Dostava« do katere uporabnik dostopa s klikom na gumb »Prikaži košarico« oziroma v poglavju »Dostava« teh Splošnih pogojev,
 • plačilnih pogojev ter pogojih dostave in izvedbe storitve, roku dostave blaga ali izvedbe storitve: so navedene na podstrani »Dostava« oziroma »Informacije« in »Plačilo«, do katerih uporabnik dostopa s klikom na gumb »Prikaži košarico« oziroma v poglavjih »Dostava« in »Načini plačila« teh Splošnih pogojev,
 • pritožbenega postopka pri družbi: so navedene v poglavju »Uveljavljanje stvarnih napak in pritožb« teh Splošnih pogojev,
 • seznanitve z odgovornostjo za stvarne napak: so navedene v poglavju »Stvarne napake na izdelku« teh Splošnih pogojev,
 • možnosti in pogojev poprodajnih storitev in prostovoljne garancije / trajanje pogodbe, kadar je to primerno, in pogoje za odstop od pogodbe, sklenjene za nedoločen čas, ali pogodbe s samodejnim podaljševanjem / funkcionalnosti, vključno z veljavnimi ukrepi za tehnično zaščito digitalne vsebine / združljivosti digitalne vsebine s strojno in programsko opremo, s katero je družba seznanjena oziroma bi morala biti seznanjena: niso posebej zagotovljene uporabniku, saj niso relevantne glede na izdelke oziroma dejavnost spletne platforme.
Druge informacije, ki jih družba zagotovlja potrošnikom pred izvedbo nakupa glede:
 • naslova, na katerem družba dejansko opravlja dejavnost, telefonske številke, številke telefaksa in naslova elektronske pošte družbe, kadar so na voljo, po potrebi pa tudi firme in sedeža družbe, v imenu katere deluje in na katerega lahko potrošnik naslovi svojo pritožbo: so navedene na dnu spletne platforme oziroma na začetku teh Splošnih pogojev,
 • pogojev, rokov in postopkov za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe v skladu s 43.č in b43.d členom Zakona o varstvu potrošnikov, skupaj z obrazcem za odstop od pogodbe iz petega odstavka b43.d člena istega zakona: so navedene v poglavju »Odstop od pogodbe« teh Splošnih pogojev,
 • navedbe, da potrošnik krije stroške vračila blaga, v primeru odstopa od pogodbe, če je potrebno: so navedene v poglavju »Vračilo izdelkov v primeru odstopa od pogodbe« teh Splošnih pogojev,
 • stroškov vračila blaga, če ga pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, zaradi njegove narave ni mogoče vrniti po pošti: so navedene v poglavju »Vračilo izdelkov v primeru odstopa od pogodbe« teh Splošnih pogojev,
 • stroškov, ki jih mora potrošnik plačati podjetju v skladu s prvim odstavkom a43.e člena Zakona o varstvu potrošnikov, če odstopi od pogodbe po tem, ko je vložil zahtevo v skladu s sedmim odstavkom 43.c ali tretjim odstavkom a43.č člena tega zakona: so navedene v poglavju »Vračilo izdelkov v primeru odstopa od pogodbe« teh Splošnih pogojev,
 • neobstoja pravice do odstopa od pogodbe, če potrošnik v skladu s petim odstavkom 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov nima pravice do odstopa, ali po potrebi o okoliščinah, v katerih potrošnik izgubi pravico do odstopa od pogodbe: so navedene v poglavju »Odstop od pogodbe« teh Splošnih pogojev,
 • možnosti izvensodnega reševanja sporov in drugih pravnih sredstev, ki se uporabljajo za podjetja, ter njihovi dostopnosti: so navedene v poglavju »Izvensodno reševanje potrošniških sporov« teh Splošnih pogojev,
 • naslova sedeža podjetja, če se razlikuje od naslova iz prejšnje točke, in po potrebi glede naslova družbe, v imenu katere deluje in na katero lahko potrošnik naslovi pritožbo / stroškov, ki so povezani z uporabo komunikacijskega sredstva, če se razlikujejo od osnovne tarife / obstoja kodeksov ravnanja in dostopnosti do morebitnih kodeksov ravnanja / minimalnega trajanja obveznosti potrošnika na podlagi pogodbe / obstoja pologov ali drugih finančnih garancij in pogojih v zvezi z njimi, ki jih mora plačati ali zagotoviti potrošnik na zahtevo podjetja: niso posebej zagotovljene uporabniku, saj niso relevantne glede na izdelke oziroma dejavnost spletne platforme.
Vklopi razum zahtevaj račun

Družba mora za dobavo blaga ali storitev izdati račun in ga izročiti kupcu.

Začetek veljavnosti teh Splošnih pogojev:

Ti Splošni pogoji začnejo veljati na dan 17. 2. 2021. Verzija 1.0. Kopiranje in zloraba sta strogo prepovedana!