PROJEKT »PPP V LIMBO« PREJEL EU SOFINANCIRANJE

Namen je izboljšati konkurenčnost podjetja preko procesnih izboljšav in spodbuditi prehod v Industrijo 4.0.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: www.euskladi.si.